aplha-management1.jpgАко повечето хора изпитват психологически дискомфорт от непрекъснато нарастващата отговорност, то за мениджъра-алфа необходимостта да взема решения и да носи отговорност се явява условие за психологически комфорт. Повечето хора се опитват да избягват конфликтите, а мениджърът-алфа се чувства добре само в такава ситуация. Него го потискат условия, при които не може да прояви природно вродената си агресивност. В добрия случай те са самоуверени и умеят да мобилизират както себе си, така и хората от своето обкръжение. Когато знаят какво искат да постигнат, те успешно водят към изпълнение на поставените цели. В себе си и в другите те най-вече ценят способността да се постигат набелязаните резултати.
Мениджърите алфа често мислят формално и аналитично. Диаграми, карти, схеми, графики, таблици – ето ги инструментите на тяхното мислене. Много по-рядко и с по-малко възможности те използват думите и образите.
Алфа инстинктът на този тип мениджъри не бива безкритично да се отнася към животинския свят. Напротив, до голяма степен той е резултат от бизнес средата, начина на живот и управление в дадена компания, наложилата се в определени случаи фирмена култура. Съвременната корпорация трудно може да се опише без мениджърът-алфа. Той не е задължително 180 килограма, но високите му изисквания се приемат безпрекословно, а думата му е закон. Когато ви постави задача, бъдете сигурни, той ще провери за нейното изпълнение. Ако сте я изпълнили добре – добре. Може да чуете одобрително ръмжене. Ако сте се издънили – вие си знаете какво следва. (Моля околните да си запушат ушите). Казано по друг начин – обича да размахва пръчката, докато сам гризка морковчето.
Нека бъдем честни – мениджърът-алфа често е харесван, какво говоря – обожаван от своите подчинени. Той е едновременно душа и волеви център на компанията. Изследванията показват, че почти 70% от топ мениджърите са именно от типа Алфа.
Идеологията на мениджъра-алфа е описана от поета: “Силно да любя и мразя!” Силната концентрация върху поставените цели и желаните резултати е отлична мениджърска черта, стига да не води към самоцелно напрягане на организацията и хората в нея. Необходимата за един мениджър доза самоувереност лесно може да прерасне в безразсъдство. Фокусът върху една цел може да доведе до пропускане на много важни подробности (и възможности). Често здравословната агресивност може да се превърне в самоцелно създаване на конфликти.
Нека го опишем схематично (той и без това обича схемите):

Лидерски качества

 • Уверен в себе си
 • Висок интелект
 • Ориентиран към действие
 • Високи изисквания
 • Директен в комуникацията
 • Дисциплиниран
 • Слаба емпатия


Ценно за организацията

 • Действа уверено, с добра интуиция
 • Вижда неочевидното, склонен към прозрения
 • Резултатен
 • Поставя и постига цели
 • Подтиква към действие
 • Продуктивен
 • Фокус върху работата


Риск за организацията

 • Затворен за съвети
 • Присмива се, не дава думата
 • Нетърпелив
 • Постоянно е недоволен
 • Всява страх
 • Склонен към нереалистични цели
 • Трудно мотивира, трудно работи в екип

Всичко казано води към един основен извод: Мениджърът-алфа е като АЕЦ “Козлодуй”. Той е жизнено важен за икономиката, без неговата енергия е трудно да се работи, важното е само да бъде под непрекъснат контрол, няколко системи за сигурност и, защо не, задължителна система за охлаждане. С една дума – не му давайте да прави “БУМ”!
Alpha-Management.jpgИма ли мениджъри-алфа жени? Ха!? Биолозите се почесват притеснено. Понятието алфа-самка на тях им е неизвестно. Нека се огледаме. Да забележим мениджърите-алфа от мъжки пол не е трудно. Но когато на фокус са жените ръководители?
Наистина, какви са жените-алфа? Жени-лидери? Жени с повишена агресивност? Просто ги тресе критическата? (А, стоп! Без сексизъм, моля! Само по същество.) Наблюденията по-скоро показват, че макар сред жените-мениджъри понякога да се срещат черти, присъщи на самецът-алфа, то като цяло те не притежават пълният набор от алфа-качества. Жените-лидери могат да са силно ориентирани към целите, да са безкомпромисни относно високото качество, да живеят и работят под непрекъснато нарастващо натоварване и стрес, но... Но не забравят за хората около тях, придават много по-голяма значение на личните взаимоотношения, по-отворени са за чувствата на околните.
Жените-лидери също както мениджърите-алфа силно се мотивират от възможността да управляват, да вземат решения, да постигат високи резултати. Но дамите по-рядко имат за цел пълният и тотален контрол върху ситуацията. Те рядко прибягват към заплахи, а въздействията си предпочитат да облекат във формата на приятелски съвети. Вярно е, че някои от тях са склонни към самоцелни скандали, но практиката показва, че това им поведение се приема от околните много по-критично, отколкото проявено от мениджър-алфа.

Погледнете вашия мениджър. Преценете и си направете съответните изводи. И не му казвайте: “Шефе, ти си Алфа”. По-добре тайно му препратете тази статия.