Yavor_Yankulov.jpgЗаемал е позиции на Търговски и Маркетинг директор, Мениджър на проект за изграждане и организация на работата на вериги търговски обекти; Мениджър на проекти "Продажбен процес" за финансови институции, продажби чрез агентска мрежа, магазинни продажби, работа с вериги и др. Консултант и външен Мениджър на проекти при изграждането на търговски дистрибуционни системи и др. 

Професионални интереси и практически опит в областите:

Потребителско поведение, Пазарни проучвания. Автор на над 60 публикации, сред които книгите "Продажбата е лесно нещо" - практическо ръководство за управление на продажбите, "Търговски мениджмънт", "Мотивация на търговци и търговски екипи","Организационна култура на тъговците в България: изследване и препоръки за мениджмънта".

контакт  yankulov@abv.bg