Всяка компания, през определен период от своето развитие, минава през кризисни ситуации. Тук ще говорим за кризи, обусловени от вътрешни причини. Оставаме настрана промените на пазара, действията на конкурентите и прочие външни влияещи. Тук ще се спрем на някои основни вътрешни влияещи, подбудители и причинители на кризите, изведени от донякъде трагичния опит на множество фалирали компании. При това имаме амбицията да посочим основните три вътрешни причини за кризите, или както казал таралежът на лисицата: “Тринки, но добринки”.
Тези три причини можем образно да наречем така:

  1. Криза на “критическата” възраст;
  2. Криза на “пълните джобове”;
  3. Криза “двама са малко, трима са много”.