Преди години в Софийския университет, вече не помня на кой етаж, имаше една до друга две тоалетни. На едната пишеше “МЪЖЕ”, а на другата “ПРЕПОДАВАТЕЛИ”. Стоя аз пред тях, хем мъж, хем преподавател и се чудя в коя да вляза. И в крайна сметка, кое е водещото в мен – мъжа или преподавателя? Ако се направя на мъж, дали няма да се мина, пропускайки (да не повярваш) по-луксозната даскалска тоалетна? Сложно и трудно решение. А трябва да побързам, защото... нали.
Сещам се за тази история много често, работейки с мениджъри-търговци. Нормалната практика е, когато ви трябва мениджър на един търговски екип и искате да разчитате на хора, които вече познавате, да повишите най-добрия търговец в мениджър. И правилно – така и трябва да се постъпва.
Обаче! Какви проблеми следват от това?