Всеки мениджър има свой стил на управление, който се определя от доминиращите черти на неговия характер. Но и подчинените са хора, следователно и при тях е така (колкото и да не им се вярва на някои мениджъри). Четири основни функции определят стила на всеки от нас. Или поне така мисли един интересен автор, чиито основни идеи накратко ви представяме в тази статия. Верни на своя стил, няма просто да го цитираме, а творчески ще го доразвием, каквото и да означава това.