Тези четири функции са нещо като четири “витамина” – всички те са еднакво необходими за здравето на организацията в кратко и дългосрочен аспект. Ако макар и един от тях не достига, организацията е заплашена от заболявания с определени симптоми. Кои са тези витамини и, най-важното, как да си ги доставим? Можете първо да погледнете към себе си и да определите кои “витамини” липсват във вашият мениджърски стил. Ползата от горната идея е най-вече в това, да се научим да работим с хора, които са различни от нас. Често, вървейки по пътя на най-малкото съпротивление, се обграждаме с хора като нас. Те са носители на същите “витамини” и тогава възниква проблем.

И все пак кои са 4-те витамина? Те са скрити зад абревиатурата ПИАР. (Но нямат нищо общо с PR). Стига загадки, ето ги и тях:
ПИАР – Предприемачество, Интеграция, Администриране, Резултати

Предприемачество
Кой мениджър и съответно коя организация има достатъчно от този “витамин”? Това е мениджърът, който подхожда към задачата творчески и е готов да рискува. Това е организацията, която се е фокусирала върху потребностите на бъдещите си клиенти.

Интеграция
Това е създаването на атмосферата и система от ценности, които стимулират хората да работят заедно, мотивирано, за постигането на общи цели и не дават на никого да стане незаменим, което прави организацията ефективна в дългосрочна перспектива.

Администриране
Този “витамин” е необходим, за да се поддържа ред и порядък. Всяко нещо си има място и всяко нещо е на мястото си.
Споделено мнение:Жена ми определя мястото на всяко нещо в къщи. Когато не го намирам тя ми казва: “На мястото си е!” С усилие запомних “местата” на някои неща. Когато не намерих едно от тях на мястото му и шумно протестирах, жена ми каза: “Това тук място ли е? Място е! Значи е “на мястото си”!
Организацията прави правилните неща, по правилен начин и в правилната последователност. При това с най-малко разходи. Задача на мениджъра-администратор е да осигури ефективността на организацията в краткосрочен аспект.

Резултати
Това на практика е първата и най-важна функция, която трябва да изпълнява всеки мениджър във всяка организация. Истинските мениджъри създават резултати. На останалите понякога им казваме “лидери”. Е, не е точно така, но и това е възможна гледна точка.
Защо клиентите ви се обръщат към вас? Какви продукти и услуги са им необходими? Мениджърите и организациите, които имат от този “витамин” знаят – клиентите имат своите потребности и те трябва да бъдат удовлетворени. Но удовлетворените клиенти нямат смисъл, ако не ни носят ПЕЧАЛБА.

Горните 4 функции – “витамини” са необходими за правилното управление на всяка организация, независимо от технологията, културата или мащабите. Ако една от функциите не се изпълнява правилно, ако един “витамин” липсва, това означава неправилен мениджмънт.

Звучи просто, но къде е проблема?
Ами проблемът се крие в това, че две от функциите са краткосрочниАдминистриране и Резултати, а две са дългосрочниПредприемачество и Интеграция. Ако искаме да постигаме Резултати, често се налага да жертваме Предприемачеството. Гонейки краткосрочна печалба, отлагаме разработката и лансирането на нов продукт на пазара. Интеграцията стимулира хората да работят заедно, но ако оставите екипът без Администриране, дали освен да бъдат добри приятели и колеги, членовете му ще свършат и някаква работа? Нека да погледнем на проблема от гледна точка личностните характеристики на мениджъра, а именно:
Защо отделните функции – “витамини” са несъвместими?
Защо един мениджър на практика не може да притежава и четирите “витамина”?
Може ли това да се избегне на ниво организация?
Вероятно сте посещавали курсове и семинари по т.нар. меки умения (soft skills), където организмът ви получава витамин И. Разбира се те са много полезни в практиката. Там се научавате да бъдете по-комуникативни, по-добре да разбирате своите колеги, да извличате позитивното от всяка ситуация. Но когато се върнете на работното си място, ако там ви очаква поредната кризисна ситуация, вие бързо и не без основание пиете един “витамин” А и един витамин Р. Защото няма за кога да убеждавате, обяснявате или създавате мотивация. Какво ще се случи с организацията ви, ако търпеливо с разбиране и съпричастност започнете по ред да изслушвате своите подчинени?
Нека погледнем към проблема в дълбочина. Всички ние познаваме мениджъри, които блестящо да разработват концептуални планове и идеи, но не са способни да проследят детайлите в тяхната практическа реализация. Други са талантливи “интегратори” – съпричастни, изслушващи и разбиращи, способни да се поставят на мястото на другия (а понякога и буквално готови да влязат в неговите обувки), но не са в състояние да вземат трудни решения. Така единият ходи бос, а на другият му миришат краката.

Първи практически извод:
Четирите функции – “витамини” не са взаимно изключващи се, но те са несъвместими в краткосрочен аспект. Така както Резултатите (краткосрочни!) са в противоречие с Предприемачеството, което е дългосрочно по душа и характер. Колко пъти сте си казвали: “Толкова много работя, че нямам време за мислене!” Погълнати от спешните ежедневни задачи нямате време за дългосрочен поглед върху нещата. Така математически представено функцията е Р>П.

Производството вечно мърмори, че отдел R&D не си е свършил работата. Търговците силно крещят, че ако маркетинга си гледаше работата (или поне не им пречеше да работят), продажбите щяха да са много по-високи. Дали това е симптом на функцията П>Р?
Може и така, но... тази статия взе да става дълга, затова ще спрем до тук.

P.S. Някои посветени лица знаят от къде идва изразът “Може и така, но...”