Управлението на проекти не е шега работа. И ние го приемаме напълно на сериозно. Ако искате да прочетете нещо практически полезно – вижте статията „Управление на проекти – начална идея”.
Ако в допълнение имате и чувство за хумор – четете нататък. Чувството за хумор не е навредило на никой Project Manager. Твърди се, че даже е от полза. А покрай хумора, между следващите редове е скрита дори древна мъдрост. Като тази: Нищо никога не е било построено в рамките на графика и предвидените средства. (Хеопсов закон)