IMG_20.jpgКои ще са най-сериозните проблеми пред бизнеса през 2006 година?
Мениджърите като цяло се тревожат най-вече от три проблема:
- Натиска за снижаване на цените;
- Задържането на талантливите сътрудници;
- Повишаване на организационната ефективност.

При това ценовият проблем е най-сериозен пред големите компании, а мениджърите на средни компании, особено работещите на развиващи се пазари, на първо място поставят задържането на талантливите сътрудници и повишаването на ефективността.
Натиск върху цените?
Виновна е глобализацията. Да му мислят големите компании. Средните компании, особено тези, работещи в сферата на търговията и услугите, много по-малко се притесняват от това и намират успешни начини за противодействие. Причината е във факта, че глобалните подходи не работят на локални пазари. Всеки пазар, всяка страна, всяка група клиенти има своята специфика.
Възможности за ръст?
За да сте успешни, трябва да търсите клиенти на настоящите си пазари. Не привличането на нови клиенти, а по-големи продажби към настоящите ще е основният елемент в стратегията на повечето мениджъри през следващата година. Въпросите за ефективността и задържането, а преди това и намирането на талантливи сътрудници най-подробно са представени в Сертификационната програма по Мениджмънт, но за най-любопитните ще разкрием няколко малки тайни.
Най-честите грешки в опита за изграждане на ефективна организация:
Грешка 1: Търсене на единен организационен модел, приложим за всички нива и звена.
Грешка 2: Трябва да предвидим реакцията на всички сътрудници и да сме подготвени за тях, преди да започнем промените.
Грешка 3: Не можем да си позволим забавяне - трябва да въведем промените незабавно.
Грешка 4: Мениджмънтът трябва да определи най-общо структурата, а сътрудниците нека сами да се оправят с детайлите.
Грешка 5: Едва след 1-2 години можем да сме сигурни, дали новата структура работи добре.

Основни препоръки:
- Стратегията определя структурата! Първо формулирайте своята фирмена стратегия. Тогава и едва тогава можете да пристъпите към създаване на подходящата структура.
- Съществува повече от 1 ефективен модел за вашата организация. Бъдете готови на различни нива и в различни звена да приложите коренно различни модели на организация.
- Налагайте от горе надолу! Една ефективна организация се създава от добър мениджмънт , а не е сбор от усилията на всички сътрудници. Дори при допускане, че точно вашите не са мързеливи.
- Определете параметрите, по които да измервате ефективността. И запомнете, че колективният дух не е сред тях. Нито удовлетвореността и равнището на мотивация на екипа. Това са много важни неща, но НЕ СА измерители на ефективността.

И най-важното:
Няма един единствен начин за правилно управление на хора! Дори вашият да е такъв, не забравяйте, че има и други. Търсете ги!